Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-21T11:23:07+02:00

Rusyfikacja miała na celu wynarodowienie Polaków i przemienienie ich w Rosjan,czyli bylo to narzucanie języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury.W szkole obowiązywał jezyk rosyjski.Wszystkie urzędy obsadzane były Rosjanami.Polacy przeciwstawiali się jej organizując tajne nauczanie,organizowali kółka samokształceniowe.Tworzyli biblioteki książek polskich,a nauczyciele w szkołach carskich z narazeniem zycia zapoznawali uczniów z dziełami polskich romantyków.

Germanizacja czyli zniemczenie.Polacy w zaborze pruskim byli na nia narażeni.Akcja germanizacyjna polegała na usunięciu ze szkół języka polskiego.W urzedach i sadach obowiazywał również język niemiecki.Zniemczano polskie imiona,nazwiska oraz nazwy miejscowosci.Powołano Związek dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich tzw.HAKATY,która za pomoca prasy i odczytow miała wpływać na antypolskie nastroje.Powołano Komisję Kolonizacyjna w 1886 roku,której zadaniem był wykup ziemi od Polaków.Zakazano wznoszenia zabudowań.Bismarck wypowiedzial wojne Kościołowi (Kulturkampf) za podtrzymywanie ducha polskości.W zaborze pruskim germanizacja objęła zycie polityczne,kulturalne i gospodarcze. 

13 4 13