Odpowiedzi

2009-12-10T07:44:24+01:00
Zaborcy dążyli do zniszczenia polskej świadomości naroowej.W zaborze pruskim prowadzono germanizację, a w rosyjskim rusyfikację.Nie można było drukowac wielu polskich książek,gazet,szczególnie dzieł wielkich polskich pisarzy.Dużą rolę w utrzymaniu polskości odegrali pisarze i artyści, i choc wielu z nich musiało się udac na emigrację,to nie zapomnieli o swojej mowie ojczystej i o kulturze narodowej.Do czołowych postaci zaliczali się min:Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.Także nasz najwybitniejszy kompozytor polski Fryderyk Chopin tworzył na emigracji.Wielu Polaków zaczęło prowadzic działalnośc mającą na celu rozwój gospodarki,kultury i nauki.Pracę tą nazwali pracą organiczną-zakładali instytucje gospodarcze i naukowe,wydawali czasopisma ekonomiczne,szerzyli oświatę wśród ludzi.Wpracę zaangażowani byli głównie literaci.Należeli do nich min: Bolesław Prus,Eliza Orzeszkowa,Henryk Sienkiewicz,Stanisław Wyspiański.Jan Matejko na swych obrazach przedstawiał wielkie wydarzenia z dziejów Polski,Artur Grottger w swych dziełach odmalował tragedię Powstania Styczniowego,Józef Chełmoński na swych płótnach przedstawił życie i kulturę Polaków.
Opery i pieśni Stanisława Moniuszki ukazywały bogactwo kultury polskiej.
Warto tu teżwspomniec naszą polską poetkę Marię Konopnicką,która pod wrażeniem walki o język i ziemię w zaborze pruskim napisała wiersz"Rota",który zaczyna się słowami:
Nie rzucim ziemi,skąd nasz ród,
Nie damy pogrześc mowy... .Kompozytorem muzyki był Feliks Nowowiejski,i od tej pory często śpiewano Rotę,by w ten sposób wyrazicpragnienie utrzymania ziemi,zachoania języka oraz kultury polskiej.
4 3 4