LIST PRYWATNY

Wróciłeś właśnie z ferii w wielkiej Brytanii. Po powrocie zorientowałeś się, że zabrałeś przez pomyłkę jakąś rzecz należącą do kolegi z Francji, z którym wynajmowałeś mieszkanie. Napisz list, w którym:
- wyjaśniasz, na czym polega pomyłka
- informujesz jak do niej doszło
- opisujesz pomyłkowo zabraną rzecz, podając jej przynajmniej dwie cechy
- prosisz o sprawdzenie czy kolega nie zabrał podobnej rzeczy należącej do ciebie i podajesz element, który je różni
- obiecujesz odesłanie pomyłkowo zabranej rzeczy i prosisz o to samo

pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T11:23:13+01:00
Drogi Tomku!
Cześć! Właśnie przyjechałem do Polski. Gdy się rozpakowywałem zobaczyłem ręcznik nie należący do mnie. Myślę że jest twój, choć nie mam pewności. Pamiętasz jak przyszła do nas koleżanka Kate? Jeżeli tak, to ona oglądała nasze rzeczy i może ona przez pomyłkę zamieniła nasze ręczniki.
W ostatnim dniu ferii we Francji musieliśmy się szybko pakować i nie zauważyłem i ty też nie zauważyłeś, że mamy coś nie swojego. Ten ręcznik był ciemno niebieski w jasno niebieskie duże grochy. Chciałbym jeszcze Cię prosić abyś sprawdził czy może nie masz jakiejś mojej rzeczy np mojego ręcznika-był ciemno zielony w duży samochód.
Będę już kończyć. Chciałbym Cię jeszcze prosić o to żebyś mi odesłał ręcznik, a zrobię to samo.

Cześć!
Marcin
Dear Tomek!
Hi! I just came to Polish. When they saw a towel do not belong to me. I think that is yours, but I'm not sure. Remember how she came to our friend Kate? If so, she watched our things, and it may mistakenly turned our towels.
The last day of vacation in France we had to quickly pack and have not noticed, and you also not noticed that we have something of their own. The towel was dark blue in the clear blue large peas. I would like to ask you checked whether you can not have some of my things-for example, my towel was dark green in a big car.
I will finish. I would like you even ask that you sent me a towel, and I'll do the same.

Hi!
Marcin
4 3 4