Odpowiedzi

2009-12-10T10:03:34+01:00
1.budowa atomow glowna sodu i fluoru.

Na - sód
Liczba atomowa 11, liczba masowa 23
protonów 11, elektronów 11 neitronów 23- 11 = 12
Konfiguracja elektronowa:
3 okres ( 3 powłoki), 1 grupa ( 1 elektron walencyjny)
K2L8M1

F - fluor
Liczba atomowa 9, liczba masowa 19
protonów 9, elektronów 9, neutronów 19-9 = 10
2 okres (2 powłoki elektronowe) 7 grupa( 7 elektronów walencyjnych)
K2L7

2.wystepowanie tych zwiazkow.
Główna ilosc sodu zawarta jest w glinokrzemianach, w głównych solach jak NaCl ( sól kuchenna), saletra sodowa NaNO3.Jest pierwiastkiem niezbędnym do życia prawdopodobnie wszystkich żywych organizmów.

Fluor - obecny we wszystkich organizmach żywych

3.najwazniejsze pzyklady i zastosowania litowcow i fluorowcow.

Litowce - lit używa sie jako dodatek do stopów,sód używany jest do produkcji nadtlenku sodu,oraz otrzymywania niektórych związków organicznych,stanowi skłdanik niektórych stopów stosowanych w oświetleniu.Ciekły sód używany jako składnik chłodzący w reaktorach jądrowych.Cez używany jest w fotokomórkach
Fluorowce - jako środki dezenfykujące,utleniające, związki fluorowców stosowane sa niemal we wszystkich dziedzinach przzemysłu: chemicznym, farmaceutycznym,metalurgicznym i innych
11 5 11
2009-12-10T10:07:58+01:00
1.budowa atomów główna sodu i fluoru.
Sód - Na - protony - 11, neutrony - 12, elektrony - 12; liczba atomowa 23
Fluor - F - protony - 9, neutrony - 10, elektrony - 9; liczba atomowa 19

2.występowanie tych związków.
Sód:
- nie występuje w przyrodzie w postaci wolnej,
- występuje w skorupie ziemskiej(węglan i siarczan sodu),
- składnik tkanek roślinnych i zwierzęcych
Fluor:
- występuje w skorupie ziemskiej(jako fluoryt, apatyt i kriolit),
- składnik organizmów żywych - składnik kości i zębów

3.najważniejsze przykłady i zastosowania litowców i fluorowców.
Zastosowanie litowców:
- dodatek do stopów (lit),
- w ogniwach jako anody (lit),
- do produkcji nadtlenku sodu (sód),
- czynnik chłodzący w reaktorach jądrowych (ciekły sód),
- w fotokomórkach (cez)
Zastosowanie fluorowców:
- przemysł organiczny i nieorganiczny,
- w procesach trawiennych szkła, np. produkcja żarówek (kwas fluorowodorowy),
- do produkcji półprzewodników (fluor),
- w elektrolicie glinu (potas),
- w produkcji pasty do zębów,
- dodawany również do wody pitnej w celu zapobiegania próchnicy zębów