Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T11:28:01+01:00
Przyczyny
1.Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.
2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.
3. Strach przed komunizmem w Europie.
4. Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.
5. Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.
6. Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.
7. Dążenie Rosji Radzieckiej do "czwartego rozbioru Polski"
8.Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej "Deklaracji o niestosowaniu przemocy".
9. Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie.

Skutki
1.W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Działania wojenne na olbrzymia skale prowadzono w Europie, Afryce i Azji. Pod broń powołano ponad 110 mln żołnierzy.
2.53 mln ludzi poległo , lub zmarło na wskutek epidemii głodu i działań wojennych z tej liczby 20 milionów było ofiarami terroru i ludobójstwa.
3.Największe straty ludności poniosła Polska, bo aż 6 milionów, 40% naszego majątku narodowego uległo zniszczeniu.
4.Światowa gospodarka została zrujnowana.
1 4 1
2009-12-10T11:31:39+01:00
1 Agresja III Rzeszy na Polskę, bez wypowiedzenia wojny, 1 września 1939r.
2 Prowadzenie wojny obronnej przeciwko niemieckiemu blitzkriegowi. Ogromna dysproporcja sił między Rzecząpospolitą a III Rzeszą. Ogromna ilość jeńców, śmierć wielu dzielnych żołnierzy polskich. Bohaterska obrona Wizny, Westerplatte, Warszawy. Niemcy wyciągają konsekwencje w stosunku do Polaków, którzy stawiali opór (poczta gdańska).
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T11:37:04+01:00
1. Przyczyna- walki obronne wojsk polskich toczone od 1 września do 5 października 1939 przeciwko wojskom niemieckim i od 17 września przeciwko wojskom ZSRR.przyczyna niewystarczającego rozwoju armii. Wojska niemieckie przewyższały nas liczebnością oraz stosunkiem uzbrojenia trzykrotnie. W związku z tym załamał się plan obrony polskich granic. Należało do nich przde wszystkim ekonomiczne zacofanie kraju. Pogłębiał je dodatkowo konserwatyzm niektórych wyższych dowódców. 3 IX- wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanie i Francje
2. Skutek- podpisanie przez III Rzeszę niemiecką oraz ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow.Był zbyt krótki okres czasu od uzyskania niepodległości Polski w 1918r. i związane z tym liczne problemy, zarówno polityczne jak i gospodarcze kraju,przyczyna niewystarczającego rozwoju armii. Najazd Rosjan na ziemie polskie był już dopełnieniem tragedii polaków.Słabości sojuszników polskich, późno opracowany plan strategiczny i ogłoszona w ostatniej chwili mobilizacja, słaba łączność