1. Funkcja kwadratowa
a). Czy funkcja y=-x^2+4x+30 osiąga wartość najmniejszą, czy największą? Ile wynosi ta wartość i dla jakiego argumentu jest przyjmowana.
b). Dla jakich argumentów wartość funkcji y=x^2-6x+7 należą do przedziału <-1;+nieskonczoności)?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T14:03:44+01:00