1. Ile kilogramów metalu innego niż srebro należy dodać do 28 kg czystego srebra, aby otrzymać stop o 70-procentowej zawartości srebra?

2. Objętość obelisku o wysokości h i polach kwadratowych podstaw: P₁ i P₂ możemy obliczyć, korzystając ze wzoru V = h/3 * (P₁ + P₂ + √P₁+P₂). Oblicz objętość takiego obelisku o wysokości 12 mi polach podstaw: 1,44 m² i 2,25 m².

1

Odpowiedzi

2009-12-10T12:32:13+01:00
70% - 28kg
30% - x (kg)
x = 12kg


V = 12/3 × (1,44 + 2,25 + √1,44 + 2,25) = 4 x (3,69 + √3,69) = 4 x (3,69 + 1,92) = 4 x 5,61 = 22,44m³