Oblicz która jest godzina czasu słonecznego w Kołobrzegu,Tokio i Nowym Jorku jeżeli w Rzymie jest południe słoneczne
2 Która jest godzina czasu słonecznego w Los Angeles i w Sydney jeżeli na południu 0 jest południe słoneczne
3 Gdzie się znajdujesz jeżeli w Londynie jest godzina 12.00 w południe u ciebie (kolobrzeg) jest godzina 16.00 i promienie słoneczne padają pod kątem 30 stopni w dniu równonocy wiosennej a Słońce góruje na południowej stronie nieba
4 Na mapie w skali 1:100 000 narysowano kwadrat o boku 5 cm.Oblicz jaką powierzchnię zajmuje ten kwadrat
5 Oblicz odległość rzeczywistą jeżeli na mapie w skali 1:1000 000 wynosi ona 7,5 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:03:04+01:00
Oblicz która jest godzina czasu słonecznego w Kołobrzegu,Tokio i Nowym Jorku jeżeli w Rzymie jest południe słoneczne

74⁰W..........12⁰30'E.........15⁰30'E..........139⁰30'E
N.Y.............Rzym............K-g...............T
7⁵⁴...............12⁰⁰............12¹²...............20²⁸

Nowy York
74⁰-12⁰30'=61⁰30'
61⁰× 4min.=244min.
30'=2min.
244 min.+2 min.=246 min.÷60 min.=4h 6 min.
na W odejmujesz godz., a na E dodajesz, tak więc
12⁰⁰-4⁰⁶=7⁵⁴
Kołobrzeg
15⁰30'-12⁰30'=3⁰
3⁰×4min=12 min.
12⁰⁰+12 min.=12¹²
Tokio
139⁰30'-12⁰30'=127⁰
127×4 min.=508 min.÷60 min.=8h 28min.
12⁰⁰+ 8h 28min.=20²⁸

2 Która jest godzina czasu słonecznego w Los Angeles i w Sydney jeżeli na południu 0 jest południe słoneczne

118⁰15'W...........0⁰...........151⁰E
L.A.................L..............S
4⁰⁷..................12⁰⁰..........22⁰⁴

Los Angeles
118⁰15'
118⁰×4 min.=472÷60 min.=7h52min.
15'=1 min.
7h52min.+ 1min.=7h 53 min.
12⁰⁰- 7h 53min.=4⁰⁷
Sydney
151⁰×4 min.=604min.=10h 4 min.
12⁰⁰+10h 4 min.=22⁰⁴

3 Gdzie się znajdujesz jeżeli w Londynie jest godzina 12.00 w południe u ciebie (kolobrzeg) jest godzina 16.00 i promienie słoneczne padają pod kątem 30 stopni w dniu równonocy wiosennej a Słońce góruje na południowej stronie nieba
0⁰............60⁰
L.............x
12⁰⁰..........16⁰⁰

1h=15⁰
4h=60⁰E

90⁰-φ=30⁰
φ=60⁰S
ten punkt to 60⁰S i 60⁰E

4 Na mapie w skali 1:100 000 narysowano kwadrat o boku 5 cm.Oblicz jaką powierzchnię zajmuje ten kwadrat

1:1 000 000
1cm: 1000 000 cm
1cm:10 000 m
1cm: 10 km
1cm²=100 km²
5cm-jeden bok
25cm² -pole na mapie
1cm²=100 km²
25cm²=x
x=2 500km² - pole rzeczywiste.

5 Oblicz odległość rzeczywistą jeżeli na mapie w skali 1:1000 000 wynosi ona 7,5 cm

1:1 000 000
1cm: 1000 000 cm
1cm:10 000 m
1cm: 10 km
1cm=10 km
7,5 cm=x
x=7,5×10 /1=75 km.
rzeczywista odległość wynosi 75 km.