1) Pewien pan wpłacił do banku 5000zł na lokatę roczną. Po roku bank wypłacił temu panu sumę 6175zł. Ile wynosiło oprocentowanie lokat rocznych w tym banku?
2)Złoty pierścionek waży 3,5g i wykonany został ze próby złota 750(próba oznacza liczbę gramów czystego złotaw 1000g wyrobu). Ile gramów czystego złota jest w tym pierścionku?
3)Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie suchego. Przyjęto podawać wilgotność drewna w procentach. Ich liczbę (w) obliczmy za pomocą wzoru: w=M-m*100/m
gdzie M oznacza masę drewna wilgotnego, a m- masę drewna całkowicie suchego. Wyznacz M w zależności od m i w. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru.
Bardzo proszę potrzebuję na jutro!

1

Odpowiedzi

2009-12-10T13:20:22+01:00