1.W pracowni matematycznej 44% obecnych stanowią dziewczynki, 52% chłopcy. Pamiętając o nauczycielu, oblicz ile osób jest w klasie.

2.Baca ma dwa stada: pierwsze liczy 40 owiec, drugie 60 owiec. Po pewnym czasie liczebność pierwszego wzrosła o 45%, a drugiego o 35%. O ile % wzrosła liczebność obu stad razem?

3.Klasa Ia liczy 30 uczniów, Ib - 32 uczniów. Na wspólną wycieczkę pojechało 90% uczniów klasy Ia i 87,5% Ib. Ile % łącznej liczby uczniów obu klas nie pojechało na wycieczkę?

4.Przeciętnie 3% masy mleka stanowi tłuszcz, z którego otrzymuje się masło. Ile masła otrzymamy z 4000 kg mleka? Ile kg mleka potrzeba, aby wyprodukować 60 kg masła?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T13:23:58+01:00
1. 44+52= 96
100-96=4%
4%-1 osoba
100:4= 25 osób z nauczycielem
2009-12-10T13:51:26+01:00
Zad.1
100%-obecność wszystkich osób
44%+52%=96%
100%-96%=4%
100% : 4% = 25
jest 25 osób w klasie

Zad.4
3/4000×60=1/400×2=18/400=1/200