Odpowiedzi

2009-12-10T13:57:57+01:00
Zdania warunkowe I (pierwszego) stopnia

Zdania warunkowe I (pierwszego) stopnia wyrażają warunek możliwy do spełnienia.


• Si ... présent de l'indicatif (czas teraźniejszy) ... (alors) futur simple (czas przyszły prosty)

Si tu viens à Varsovie, nous irons te chercher à la gare.
(Jeżeli przyjedziesz do warszawy przyjedziemy po ciebie na dworzec).

Si tu as le temps, tu viendras me voir.
(Jeżeli będziesz miał czas, odwiedzisz mnie).


• Si ... présent de l'indicatif (czas teraźniejszy) ...[alors] présent de l'indicatif (czas teraźniejszy)

Si tu viens à Varsovie, tu peux venir chez nous.
(Jeśli przyjedziesz do Warsawy, możesz do nas przyjechać)

Si tu as le temps, tu peux venir me voir.
(Jeśli masz czas, możesz mnie odwiedzić).


• Si ... présent de l'indicatif (czas teraźniejszy) ... [alors] impératif (tryb rozkazujący)
Si tu viens à Barcelone, appelle-moi quelques jours à l'avance
(Jeśli przyjedziesz do Barcelony, zadzwoń do mnie kilka dni wcześniej)

Si tu as le temps, viens me voir.
(Jeśli masz czas, odwiedź mnie).