Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T14:33:07+01:00
2 Mg + O2 → 2 MgO

2 mole magnezu (2 * 24 g = 48 g) łączą się w procesie spalania z 1 molem tlenu (22,4 dm3 tlenu).

Policzymy, z jaką objętością tlenu łączy się 6 g magnezu:

48 g magnezu-------------------------------------------22,4 dm3 tlenu
6 g magnezu--------------------------------------------x (dm3 tlenu)

x = 2,8 dm3 tlenu

Tlen stanowi 21 % powietrza:

21 dm3 tlenu---------------------------------------100 dm3 powietrza
2,8 dm3 tlenu--------------------------------------x (dm3 powietrza)

x ≈ 13,3 dm3 powietrza

Odp. Aby spalić 6 g magnezu, należy użyć 13,3 dm3 powietrza.

Pozdro))