Odpowiedzi

2009-12-10T14:18:27+01:00
Republika Rzymska była mniej demokratyczna od Ateńskiej.
W Atenach zgromadzeni obywatele osobiście podejmowali decyzje o wszystkich sprawach państwa, każdy obywatel mógł zgłosić projekt ustawy, za to w Republice rzymskiej zgromadzenie obywateli głosowało na kolejne ustawy, nie miało prawa do wprowadzania zmian.
W Atenach była całkowita demokracja, w Republice Rzymskiej była demokracja jednak 'nadzorowana'.(tu nie mogę wymyśleć odpowiedniego słowa a mam to na końcu języka ; ))
Władza w republice rzymskiej podzielona była między lud, senat i urzędników. Najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych – zebrań całego ludu.
7 3 7