Bardzo proszę o obliczenia :)
dzisiaj nam pani zadała na jutro WSZYSKIE zadania.
zadanie 1.
Kwadrat ma bok długości "a". zapisz wzór na obwód L tego kwadratu. Wyznacz "a" z tego wzoru.
zadanie 2
Prostokąt ma boki długości X cm i 8 cm.
a)zapisz wzór na pole P tego prostokąta
b)wyznacz X z tego wzoru
zadanie 3
Ze wzoru na pole prostokata P=axb wyznacz b
zadanie 4
Ze wzoru na długość okręgu l=2pir wyznacz r
zadanie 5
Aby obliczyć sumę miar katów wewnętrznych wielokąta wypukłego, stosuje się wzór K=180stopni X (n-2),gdzie n oznacza liczbę boków(wierzchołków)wielokąta, a K sumę miar wszystkich jego katów
a) jaka najmniejsza liczba moze być "n", aby można było zastosować jeden wzór?
b) Oblicz K dla n=7
c) oblicz "n" wiedząc że K=1080stopni
d) wyznacz "n" ze wzoru K=180 stopni x (n-2)

2

Odpowiedzi

2009-12-10T14:31:57+01:00
1.
L=a*a
2.
P=a*b
szczerze mowiac dalej nie wiem...
4 2 4
2009-12-10T14:44:28+01:00
Zad 1
L - obwód = 2a + 2a = 4a
a = L/4
zad 2
P - pole = x razy 8cm = 8x cm
x = P/8 cm
zad 3
P = ab
b = P/a
zad 4
2πr = l
r = l/2π
zad 5
n - najmniejsze może być 3
K = 180⁰x(7 - 2) = 180⁰ x 5 = 900⁰
1080 = 180x(n - 2)
1080 = 180n - 360
1080 + 360 = 180n
1440 = 180n
n = 1440/180 = 8
K = 180x(n - 2)
K = 180n - 360
K + 360 = 180n
(K + 360)/180 = n
6 3 6