Prosze zróbcie mi to zadanie z matmy bo ja tego nie umiem. Oczywiście nagrodze.
Zad1
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 7. Znajdz tę liczbę, jeżeli wiesz że po przestawieniu cyfr w tej liczbie otrzymamym liczbę o 9 mniejszą. Powinno wyjsc 43.
Zad2
Co to za liczba, której piąta częśc powiększona o 5 równa się 0,25 tej liczby? Powinno wyjsc 100.
Zad3
Jeden z boków trójkąta jest o 2cm większy, a drugi o 5 cm większy od boku najmniejszego. Oblicz boki tego trójkąta, jeżeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych. Powinno wyjśc 4cm, 6cm i 9cm.
Prosze pomóżcie. Oczywiście dam naj.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T14:43:10+01:00
Zad1
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 7. Znajdz tę liczbę, jeżeli wiesz że po przestawieniu cyfr w tej liczbie otrzymamym liczbę o 9 mniejszą. Powinno wyjsc 43.

10x + y = 9 + 10y + x
x + y = 7

9x = 9 + 9y /:9
x = 1 + y
1 + y + y = 7
2y = 6 /:2
y = 3
x = 1+3
x = 4
Szukana liczba to 10*4 + 3 = 43

Zad2
Co to za liczba, której piąta częśc powiększona o 5 równa się 0,25 tej liczby? Powinno wyjsc 100.

x - dana liczba
⅕x + 5 = 0,25x
0,2x + 5 = 0,25x
5 = 0,05 x /*100
500 = 5x /:5
x = 100

Zad3
Jeden z boków trójkąta jest o 2cm większy, a drugi o 5 cm większy od boku najmniejszego. Oblicz boki tego trójkąta, jeżeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych. Powinno wyjśc 4cm, 6cm i 9cm.
a, b, c - boki trójkąta
b = a + 2
c = a + 5
b² = ac
(a + 2)² = a(a+5)
a² + 4a + 4 = a² + 5a /-a²
4a + 4= 5a /-4a
a = 4
b = 4 + 2
b = 6
c = 5 + 4
c = 9
2009-12-10T14:49:11+01:00
X- cyfra dziesiątek
y- cyfra jedności
x+y= 7
10x+y-10y-x=9
obliczasz i wychodzi
y=3
x=4
Odp: Ta liczba to 43

Zad.2
1/5x+5=0,25x
-0,05x=5
x=100