1.wyjaśnij zależność pomiędzy jednostkami kalendarza a ruchami ziemi i księżyca

2.Dlaczego społeczeństwa zamieszkujące obszary okołorównikowe odnosiły częściej rachubę czasu do obserwacji faz księżyca, a nie do zmian wysokości Słońca w ciągu roku

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:44:50+01:00
Ziemia, podobnie jak inne planety Układu Słonecznego, wykonuje ruch obiegowy wokół Słońca. Orbita Ziemi, czyli tor tego ruchu, ma kształt elipsy, a Słońce położone jest w jednym z jej ognisk. Dlatego odległość Ziemi od Słońca zmienia się od 147 min km w położeniu najbliższym - peryhelium (przypada na 21) do 152 min km w położeniu najdalszym - aphelium (przypada na 3 VII). Przyjmuje się, że średni promień orbity Ziemi wynosi 150 min km. Pełny obieg Ziemi dookoła Słońca trwa 365 dni 5 godzin 49 minut (czyli rok) i odbywa się ze średnią prędkością 30 km/s. Podczas tego ruchu oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod stałym kątem 66°33' (a zatem nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny równika jest również stałe i wynosi 23°27')
i zwrócona zawsze w tym samym kierunku.
Konsekwencjami zmiany oświetlenia poszczególnych części Ziemi, a w związku z tym i zmiany kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku. Są one efektem nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity. To z kolei powoduje:
- wystejpowanie pór roku (ze względu na zmienną odległość Ziemi od Słońca wiosna i lato na półkuli północnej trwają o 8 dni dłużej niż jesień i zima, na półkuli południowej jest odwrotnie);
- zmiany długości trwania dnia i nocy, a także różne miejsca wschodu i zachodu Słońca na linii widnokręgu w ciągu roku;
- strefowość geograficzna niektórych elementów środowiska geograficznego: klimatu, szaty roślinnej, gleb;
- zmiany wartości elementów klimatu w ciągu roku;
- roczny rytm funkcjonowania (aktywności) niektórych organizmów żywych.
Oświetlenie Ziemi w ciągu roku. Astronomiczne pory roku.
Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity powoduje, że miejsce padania promieni zenitalnych (prostopadłych do powierzchni Ziemi)
zmienia się w ciągu roku.
1 5 1
2009-12-10T20:32:28+01:00
Nie wiem, czy oto chodzi, no ale...
dzień- czas obrotu Ziemi wokół własnej osi.
miesiąc- tyle trwają fazy Księżyca, póki w nowym miesiącu nie zaczną się od początku (czas obiegu Księżyca wokół Ziemi).
rok- czas obiegu Ziemi wokół Słońca.
1 5 1