Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-06T10:41:59+02:00

1.drzewo poznania dobra i zła

2. Ewangelia

3.perykopa

4.werset 

2011-07-06T10:49:59+02:00

1. drzewo poznania dobra i zła. (in. drzewo wiedzy pojęcie bibilijne, określające drzewo rosnące w Edenie, z którego  Adami i Ewa mieli zakaz jedzenia owoców) 
2. Bibilijna opowieść o Jezusie - Ewangelia
3. Perykopa.
4. Najmniejszy znaczeniowo fragment tekstu w biblii to werset.