Wyjaśnij znaczenie wyrazu cierń, korzystając ze słownika języka polskiego.Na podstawie przenośnego znaczenia tego słowa odpowiedz, dlaczego podmiot liryczny w wierszu Czesława Miłosza "W mojej ojczyźnie" nazywa leśne jezioro jeziorem cierni.

Wiersz:
W mojej ojczyźnie, do której wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.

I płytkich wód szept w jakimś zmroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.

Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:01:09+01:00
Cierń-ostro zakończony pęd roślinny chroniący ją między innymi przed zwierzętami roślinnymi

przenośnie coś co sprawia przykroś, cierpienie.

Podmiot liryczny w wierszu "W mojej ojczyźnie" nazywa jezioro , jeziorem cierń ponieważ bardzo tęski za swoją ojczyzną. Sprawia mu to przykroś i cierpienie gdy myśli iż nie może zrobić nic a by wrócić do swojego kraju.
41 4 41