Odpowiedzi

2009-12-10T15:20:03+01:00
Zgodnie z zasadami osmozy woda przenika przez błony półprzepuszczalne komórek korzenia z roztworu o stężeniu niższym (z gleby) do roztworu o stężeniu wyższym (komórki korzenia). Proces trwa aż do wyrównania stężenia po obu stronach.

W przypadku podniesienia poziomu soli w glebie sprawiamy, że roztwór w glebie będzie mieć stężenie wyższe niż roztwór w komórkach korzeni. Wskutek tego woda będzie transportować się przez błony półprzepuszczalne do gleby. Przez ten odwrócony proces roślina traci wodę i jeśli zasolenie gleby jest duże - to usycha.