1. Wyjaśnij z czego wynika zmienność rekombinacyjna.
2. Określ i uzasadnij, które mutacje mają skutki ewolucyjne. Udowodnij tezę, że molekularnym podłożem zmian ewolucyjnych są mutacje.
3. Przedstaw różnice między doborem kierunkowym a rozrywającym. Określ, który z nich jest przyczyną powstawania nowych gatunków.
4. Przedstaw świadectwa przebiegu ewolucji z różnych dziedzin biologii.
5. Objaśnij krótko zjawisko radiacji adaptacyjnej. Oceń i uzasadnij, czy radiacja adaptacyjna jest zjawiskiem korzystnym dla przetrwania danej grupy, czy też nie.

UWAGA:
Spam, odpowiedzi nie na temat i złe od razu zgłaszam moderatorom, więc jeśli nie wiecie jak rozwiązać zadania, to nawet nie próbujcie.
Jeśli ktoś rozwiąże prawidłowo, oczywiście dam najlepszą.

Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:05:53+01:00
1.Zmiennosc rekombinacyjna-wynika z tworzenia nowych kombinacji istniejacych odmian genow.
2.Z def. mutacja to dziedziczna zmiana materiału genetycznego, nie będąca wynikiem ani segregacji, ani rekombinacji. (Zmienność to występowanie dziedzicznych/niedziedzicznych różnic między organizmami, a mutacje zaliczają się do zmienności genotypowej, czyli dziedzicznej). Rzeczywiście jest ona podstawowym czynnikiem zmienności w przyrodzie i głównym czynnikiem ewolucji organizmów, gdyż prowadzi do powstawania nowych genów, odrębnych układów genów w chromosomach, czy odrębnych układów chromosomalnych.
Różnorodność genetyczna gatunku determinuje adaptację osobników do zmieniających się warunków środowiska - a taką różnorodność zapewniają mutacje pozytywne, nie letalne.
3.Dobór kierunkowy przesuwa wartość cechy w danym kierunku, ... Dobór rozrywający eliminuje osobniki o średniej wartości cechy (np. preferencje drapieżnika)...który z nich jest przyczyną powstawania nowych gatunków. tego nie wiem/
4.http://sciaga.onet.pl/20096,1,sciaga_druk.html
5.Radiacja to wytworzenie wielu róznych grup rozwojowych przystosowanych dso róznych środowisk. Przykładem jest radiacja płazów do wyjściu na ląd albo ssaków w kenozoiku.Według mnie jest bardzo korzystna . Radiacja adaptatywna jest to powstanie różnych form z danej grupy organizmów, które pierwotnie należały do jednego gatunku w wyniku zasiedlenia przez tę grupę różnych środowisk. Na przykład mamy grupę ryb należącą do tego samego gatunku. Są do tego stenobiontami

Robiłam to przez 40 minut..mam nadzieje ,że jest dobrze;)
22 4 22