Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T14:56:29+01:00
Ponieważ cięciwy są prostopadłe to tworzą kąt prosty wpisany w okrąg. Kąt prosty wpisany w okrąg oparty jest na średnicy okręgu. Zatem z twierdzenia Pitagorasa
(2√2)² + (2√3)² = (2r)²
4*2 + 4*3 = 4r² /:4
2 + 3 = r²
r² = 5
r = √5
długość okręgu wyraża się wzorem
l = 2πr
stąd
l = 2π√5
2009-12-10T15:04:10+01:00
C²=a²+b²
c²=2√3²+2√2²
c²=4*3+4*2
c²=12+8
c=√20
r=√10
l=2πr
l=2*3,14*√10
l=6,28*√10


LICZĘ NA MAX PUNKTÓW ZA ZADANIE Z GÓRY DZIĘKI ;D