Odpowiedzi

2009-12-10T14:58:35+01:00
A) H2 + Cl2 ---> 2HCL
b) SO2 + H2O --> H2SO3
c) N2O5 + H2O -->2HNO3