Czterech kolegów (Adam, Marek, Jacek, Wojtek) pisało w poniedziałek klasówki z czterech różnych przedmiotów (biologia, geografia, fizyka, chemia). Każdy z nich dostał inną ocenę (3+, 4-, 5+, 6). Ustal, kto pisał klasówkę, z którego przedmiotu i jaką dostał ocenę, jeśli wiadomo, że:
1. Marek nie dostał 4-.
2. Klasówkę z fizyki pisał Adam albo Marek.
3. Kolega, który dostał 4-, nie pisał klasówki ani z geografii ani z fizyki.
4. Wojtek nie dostał najgorszej oceny spośród czterech kolegów, a Marek nie dostał najlepszej.
5. Kolega, który pisał klasówkę z fizyki nie dostał ani 3+ ani 5+.
6. Ani Jacek ani Marek nie pisali klasówki z geografii.
7. Najgorzej oceniona została klasówka z innego przedmiotu niż chemia.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T01:07:38+01:00
Adam→fizyka→6
Marek→biologia→3+
Jacek→chemia→4-
Wojtek→geografia→5+

Teraz trochę wyjaśnienia.
1.Z klasówki z fizyki nie można było dostać 4-(pkt3) ani 3 + ani 5+(pkt5)więc ocenią musiało być 6.Marek nie dostał najlepszej oceny(pkt4) więc musiał ją pisać Adam(pkt2)
2.Jacek Ani Marek nie pisali klasówki z geografii(pkt6)więc musiał ją pisać Wojtek.Wojtek nie dostał najgorszej oceny,a więc 3+(pkt4)nie mógł dostać 4- (pkt3)więc dostał 5+
3.Najgorzej oceniona praca nie mogła być z chemii więc musiała być z biologii 3+(pkt7)a Marek nie dostał 4-(pkt1)więc musiał pisać sprawdzian z biologii.
Więc Jacek pisał chemię,dostał 4-.