Odpowiedzi

2009-12-10T15:18:37+01:00
Chodzi o kościół katolicki?

Są w kościele krzyże, malowidła przedstawiające sceny z biblii i inne symbole wiary. Sceny z biblii mają nauczać nas jak mamy żyć.
Krzyże przypominają nam jak ciepał dla nas Jezus. Inne, takie jak kielich z winem, przypominają nam o tym jak woda zamieniła się w wino. Czasem jest też w kościele mnóstwo witraży, mają one takie samo znaczenie jak malowidła.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:26:55+01:00
(Są ułożonymi formułami, nazywanymi również "wyznaniami wiary" lub "Credo", za pomocą których Kościół od samego początku w sposób syntetyczny wyrażał i przekazywał swoją wiarę, posługując się językiem normatywnym i wspólnym wszystkich wiernych.)
To mieliśmy na lekcji: Interpretowaną i formułowaną naukę Pana Jezusa zaczęto nazywać "formułami", "wyznaniami" czy też "symbolami" wiary. Takich formuł Kościół posiada wiele. Do najstarszych z nich należą tak zwane symbole chrzcielne, związane z udzielaniem chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za najważniejsze symbole, wyznania swej wiary Kościół uznaje tak zwany "Symbol apostolski" oraz "symbol nicejsko-konstantynopolitański". Są one owocem obrad dwóch soborów, które odbyły się w IV w. w Nicei(325r.) i Konstantynopolu(381r.).