Piotr i Paweł kolekcjonują płyty kompaktowe. Gdyby Piotr dał Pawłowi 4 płyty, to obaj mieliby ich tyle samo. Gdyby jednak Paweł dał Piotrowi 8 płyt, wówczas miałby ich 5 razy mniej niż Piotr. Po ile płyt w swojej kolekcji miał każdy z chłopców?

Proszę o dokładne opisanie rozwiązania :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:20:06+01:00
X-liczba płyt Piotra
y-liczba płyt Pawła
tworzysz układ równań

x-4=y+4/ +4
y-8=x+8/5 / x 5 (to jest ułamek: w liczniku ma x+8 a w mianowniku 5)

x=y+8
x+8=5y-40

x=y+8
y+8+8=5y-40

x=y+8
y+16=5y-40 / +40

x=y+8
y+56=5y / -y

x=y+8
56=4y / :4

y=14
x=14+8=22

x=22
y=14
Odp.Piotr ma w swoej kolekcji 22 płyty, a Paweł ma ich 14.

(oczywiście przy każdych dwóch równaniach rób klamrę;x 5 znaczy pomnożyć przez pięć ) w razie jakiś pytań pisz3 5 3