1. Skrzyżowano dwie odmiany grochu wysoką i niską. Odmiana wysoka jest heterozygotą. Cecha niskiego wzrostu jest dominująca, niskiego recesywną.Ustal:
a) genotyp p
b) genotyp i fenotyp F
2. U grochu barwa jest żółta nasion dominuje nad zieloną. Jakiej barwy będzie miało potomstwo powstałe ze skrzyżowania:
*homozygoty żółtej z homozygotą zieloną
*heterozygoty żółtej z homozygotą żółtą
3. Wskaż i udowodnij, dlaczego nie jest możliwe, aby dziecko miało grupę krwi AB, gdy matka ma grupę krwi 0
4. Cy jest możliwe, aby ojcem dziecka o grupie krwi A był ojciec o grupie 0??
5. Jaki genotyp mogą mieć dzieci rodziców:
* ojciec gr 0
* mataka AB
6. Matka i córka mają grupę krwi AB. Jakiej grupy nie może mieć ojciec?
7. Matka heterozygota mr A
dziecko - gr 0
Ojciec nie może mieć jakiej grupy krwi??
8. Włosy rude u człowieka (cecha recesywna). Przedstaw możliwe genetypy rodziców, których dziecko ma rude włosy. Czy nierudzi rodzice mogą mieć dziecko o rudych włosach??
9. Oboje rodzice mają grupę krwi AB. Jaka jest szansa że ich dziecko będzie miało grupę krwi 0 ??
10. Piegowaty mężczyzna (homozygota) ożenił się z kobietą bez piegów. Jakie są szanse, że ich dzieci nie będą piegowate??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:32:22+01:00
1. a) heterozygota: Aa (odmiana wysoka)
odmiana niska, recesywna: aa
b) Aa x aa
powstają genotypy Aa i aa, F: 50% niskich, 50% wysokich
2. AA (żółta) x aa (zielona)
potomstwo: Aa - tylko żółte
AA (homozygota) x Aa (heterozygota)
Potomstwo: AA, Aa - tylko żółte
3. grupa krwi AB ma antygeny grup A i B, podczas gdy matka nie ma żadnego z tych antygenów
4. jest możliwe, jeśli matka ma grupę A lub AB
5. ojciec 0: A, B, 0
matka AB: A, B, AB
6. 0
7. B, AB
8. możliwe genotypy: Aa x Aa, aa x aa, Aa x aa
jeśli rodzice są heterozygotami, dzieci mogą być rude
9. żadna
10. 50% jeśli kobieta jest heterozygotą i 100% jeśli jest homozygotą
2 5 2
2009-12-10T15:34:45+01:00
1. Wysoki-A
Niski-a
odmiana wysoka –Aa
P:Aa x aa
G: A a x a a
F1: Aa, Aa, aa,aa
Genotyp: 1:1
Fenotyp: 1:1
2. Żółty-A
Zielony-a
a) P: AA x aa
F1: Aa,Aa,Aa,Aa
b) P: Aa x aa
F1: Aa,Aa,aa,aa
3. Matka: I0I0
Ponieważ matka nie daje ani grupy krwi A ani B.
4. Dziecko: IAIA, IAIO
Ojciec: I0I0 x Matka: IAIA/IAIO
F1:…. Wiele opcji, to sobie musisz po prostu rozpisać :P
Odp: Tak jest to możliwe, ale tylko gdy dziecko ma grupę krwi IAIO
5. Ojciec: I0I0 x Matka: IAIB
G: I0, I0 x IA, IB
F1: IAI0,IAI0, IBI0,IBI0
6. Nie może mieć grupy 0
7. IBIB, IAIA, IAIB
8. Rude-a
Dziecko: aa
Matka: Aa x Ojciec: Aa
F1: AA,Aa,Aa,aa
G:3:1
F:1:2:1
Odpowiedź: Nie rudzi rodzice mogą mieć dziecko o rudych włosach.
9. Nie ma szans: IAIB x IAIB = IAIA,IAIB,IAIB,IBIB
10. A-piegi
a-bez piegów
Mąż: AA x Żona: aa
Dzieci: Aa,Aa,Aa,Aa
Odpowiedź: Nie ma szans że ich dzieci bd piegowate.
4 2 4