Jednym ze sposobów konserwacji żywności jest jej napromieniowanie. Wyszukaj informacje na temat radiacyjnego utrwalania zywnosci. Oceń, czy jest to metoda szkodliwa dla naszego zdrowia czy wręcz przeciwnie i dlatego warto ją upowszechniać.

2

Odpowiedzi

2009-12-11T20:02:39+01:00
Radiacyjne utrwalanie żywności jest stosunkowo nową metodą utrwalania żywności. Polega ona na traktowaniu żywności promieniowaniem jonizującym, które niszczy drobnoustroje, szkodniki, hamuje naturalne procesy biologiczne, jak np. kiełkowanie warzyw, dojrzewanie owoców, czy procesy gnilne.
Źródłem promieniowania jonizującego jest najczęściej sztuczny izotop promieniotwórczy kobalt-60 lub ces-137. Standardy napromieniowania żywności ustalił Kodeks Żywnościowy. Jest ono dozwolone, o ile nie powoduje żadnych zagrożeń zdrowotnych; jest korzystne i bezpieczne dla konsumenta i nie zastępuje podstawowych wymagań sanitarno-higienicznych zawartych w funkcjonujących systemach zapewnienia, jakości.
Prawidłowo utrwalona promieniowaniem jonizującym żywność nie jest toksyczna, radioaktywna, rakotwórcza, radioaktywna ani mutagenna. Napromienianie nie zmienia wartości odżywczej podstawowych składników: węglowodanów, białek i tłuszczów. Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów, żywność utrwalana radiacyjnie nie kryje w sobie niebezpieczeństwa jakiegoś specjalnie toksycznego oddziaływania dla zdrowia człowieka i zwierząt wyższych.
Radiacja powoduje jednak pewne zmiany chemiczne w żywności, podobnie jak inne procesy utrwalające. Ich rodzaj i zasięg zależą od chemicznego składu produktu, dawki promieniowania, temperatury oraz dostępu światła i tlenu podczas procesu napromieniania. Pod wpływem promieniowania jonizującego tworzą się m.in. wolne rodniki i zmniejsza się o 20- 60% zawartość witamin A, B1, C i E.
14 4 14
Świetne. Lepsze niż wikipedja. Naprawde dzięki.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T20:14:32+01:00
Terminy zbiorów oraz wzrastatające gwałtownie zaludnienie miast oddalonych od centrów produkcji rolne doprowadza do zmuszenia do konserwowania żywności by zaspokoić codzienne potrzeby żywieniowe.Jednym z takich sposobów jest napromieniowanie żywności ,po długim okresie intensywnych badań stwierdzono całkowite bezpieczeństwo tego rodzaju konserwacji zywności.Gdy konserwowanie przez napromieniowanie zastopiło by chemiczne środki do konserwowania żywnośc stała by się o wiele zdrowsza.Konserwacja przez promieniowanie ma wiele zaled , promieniowanie inaktywuje skutecznie bakterie chorobotwórcze, niszczy grzyby oraz zabija szkodniki (owady, larwy, jaja), które mogły być obecne w konserwowanej żywności.
2 2 2