Zad1
W trapezie jedna z podstaw ma długość 0,4dm,a druga jest do niej trzy razy dluższa .Pole trapezu jest równe 80 cm do kwadrtu.Oblicz wysokość trapezu.
zad2
W trapezie suma długości podstaw jest o10 cmc większa od wysokści równej 0,7 dm.Oblicz pole tego trapezu.

3

Odpowiedzi

2009-12-10T15:20:23+01:00
Zad. 1
0,4dm=40cm
40cm * 3 = 120cm
P. = 1/2 * h * (120cm+40cm)
h = 80 cm / 80 cm = 1 cm
zad.2
0,7dm = 70cm
70cm + 10cm = 80cm
P. = 1/2 * 70cm * 80cm = 280cm do kwadratu
14 2 14
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:20:56+01:00
Zad 1
a = 0,4 dm = 4 cm
b = 3 * 4 cm = 12cm
P = 80 cm²
h=?

P= [(a+b) * h] : 2
2P= (a+b) * h
h= 2P : (a +b)
h= 160 : 16
h= 10 [cm]

zad 2
h=0,7 dm = 7 cm
a+b = h + 10cm = 17 cm
P = 17 * 7 : 2
P = 59, 5 cm ²

25 4 25
2009-12-10T15:43:15+01:00
Zad.1
a = 0,4dm=4cm
b = 4cm*3=12cm
80=1/2* (4+12)*h
80=8*h
h=80/8
h=10cm
Odp: Wysokość wynosi 10cm.
zad.2
h=0,7dm=7cm
a+b=7cm+10cm
P=1/2*17*7
P=59,5cm
Odp: Pole trapezu to 59,5cm kwadratowych.
14 4 14