Odpowiedzi

2009-12-10T15:20:52+01:00
Dane: a=2m/s² t=3s

S=S₀+v₀t+ at²/2

S - droga przebyta
S₀ - droga poczatkowa = 0
v₀ - predkosc poczatkowa = 0

Zatem wzór ma postać:

S=at²/2
S=9[m]
2009-12-10T15:21:53+01:00
A (przyśpieszenie) = 2m/s²
V₀(prędkość początkowa) = o
s = ?
t = 3s
s = ½ at²
s = ½ 2 m/s² * (3s)²
s = 9 m