Napisz symbole jonów złożonych z :
a) 20 protonów i 18 elektornów ______________________________
b) 16 protonów i 18 elektronów ______________________________
Wzór sumayczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączeniu tych jonów, to : _______________________________________


pomocy ;d
tą są ćwiczenia : " Chemia Nowej Ery " str. 64 ćw. 53 ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:24:19+01:00
A) Ca²⁺
b) S²⁻

wzór sumaryczny: CaS (siarczek Wapnia)
5 4 5