Na podstawie informacji o położenia w układzie okresowym trzech pierwiastków chemicznych, określ liczbę powłok elektronowych i liczbę elektronów walencyjnych w atomach tych pierwiastków. Następnie podaj ich charakter chemiczny(czy dany pierwiastek jest metalem, niemetalem, cz gazem szlachetnych)
Pierwiastek 1; grupa 1 , okres 5
pierwiastek 2; grupa 16 okres 5
pierwiastek 3; grupa 18 okres 2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:27:29+01:00
Pierwiastek 1. powłoki-5, elektrony walencyjne - 1 , ciało stałe
pierwiastek 2. powłoki-5, elek. wal.- 6, ciało stałe
pierwiastek 3. powłoki-2, elek. wal. - 8, gaz szlachetny
2 4 2
2009-12-10T15:32:02+01:00
1) Rubid Rb
powłok elektronowych 5
liczbę elektronów walencyjnych 1
metal
2) Tellur Te
powłok elektronowych 5
liczbę elektronów walencyjnych 6
pół metal
3)Neon Ne
powłok elektronowych 2
liczbę elektronów walencyjnych 8
Niemetal1 4 1