Zad 1
obwód prostokąta wynosi 13 dm. długość jednego z boków jest o 2 dm większa od podwojonej długości drugiego boku.Oblicz pole tego prostokąta w skali 2:1
zad w liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest o 25% mniejsza od cyfry setek a cyfra jedności jest o 16⅔% większa od cyfry dziesiątek.Znajdź tę liczbę wiedząc że różnica między nią a liczbą z przestawionymi cyframi wynosi 99.
zad3 klient wpłacił do banku 2400 zł.Po dwóch miesiącach , po potrąceniu podatku otrzymał 8 zł odsetek.Jak oprocentowana była ta lokata potrzebne na jutro proszę o szybką odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:31:45+01:00
Zad. 1
L = 13 dm = 130 cm
L = 2a + 2b
a = 2b + 20
130 = 2a + 2b
130 = 2 (2b + 20) + 2b
130 = 4b + 40 + 2b
90 = 6b
b = 15 cm
a = 50 cm
P = ab
P = 750
Pole w szukanej skali to 2 * 750 = 1500

Zad. 2 - nie wiem jak przestawiono liczby

Zad. 3
wpłacono - 2400 zł
długość lokaty 2 miesiące = 1/6 całego roku
oprocentowanie = x%
odsetki- 8 zł
podatek - 20 %
1/6 * x/100 * 2400 - 20 % (1/6 * x/100 * 2400)= 8
4x - 1/5 * 4x = 8
x = 2,5 %