Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczyny.

a. w miedzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu startowało w tych zawodach ?

b. W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowli oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ile uczniów startowało w tych zawodach .

c. Po sukcesie na zawodach liczba członków wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków Tęczy ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:50:16+01:00
A). 0,375*24=9
Odp: W tym zawodach startowało 9 dziewczat
b).
0,85*(36+24)=51 - ilosc czlonkow klubu tecza startujacych w zawodach
Teraz kłaniaja sie proprocjonalnosci
znak "/"zastepuje kreske ułamkowa
17/51=100/x
17x= 5100 /:17
x=300
Odp. W zawodach startowało 300 uczniów.
c).
60-liczba członków
84-liczba czlonkow po zawodach
84-60=24
24/60*100%=40%
Odp: Po sukcesie na zawodach liczba członków w klubie Tęcza wzrosła o 40%.

2009-12-10T15:52:41+01:00
A) 37,5%=37,5/100=375/1000
375/1000∧24=9000/1000=9
odp : 9 dziewczyn

b)36chłopców=24dziew.=60wszystkich zawodników tęczy
85/100∧60=5100/100=51
51 zawodników Tęczy -17% wszystkich zawodników
x zawodników -100%

x=(51∧100%):17%=5100%:17%=300
wszystkich zawodników było 300

c)60 -liczba zawodników przed sukcesem
84-liczba zawodników po zmianie

60-100%
84-x
x=8400%:60=140%

140%=100%=40%
odp:liczba zawodników wzrosła 0 40 %
1 3 1
2009-12-10T15:54:24+01:00
A.375÷1000*24=9
odp. W zawodach z tenisa stołowego brało udział 9 dziewcząt z klubu "Tęcza"

b.85/100*60=51
x-100%
51-17%
x=(100%*51)/17%=300
odp.W tych zawodach startowało 300 uczniów.

c.84/60*100%=140%
140%-100%=40%
odp.po sukcesie w zawodach liczba członków wzrosła o 40%