Zad 1
Pewnego dnia temperatura była równa 0 C przez trzy kolejne dni spadała o 2 stopnie C Każdego dnia . Jaka była temperatura po 3 dniach ? .
Zad 2
Temperatura była równa (-5)C i przez kolejne dni spadała o 1 C kazdego dnia . Jaka była temperatura po : Czterech dniach . Siedmiu dniach .
Zad 3
Pan Zbyszek miał w banku na koncie 300 zł. przez kolejne cztery dni pobierał kartą bankową po 200 zł . Jaki był stan pana Zbyszka po czterech dniach.
Zad 4. Potęge zapisz w postaci iloczynu i oblicz
-1⁴, (-1)⁴,(-2)⁴,-2⁴,0⁴,(-3)⁴,-3⁴,(-4)⁴,-4⁴.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T15:40:28+01:00
Zad1.
temp. pewnego dnia= 0 C
1dzień = -2 C
2dzień = -4 C
3dzień = -6 C
Odpowiedź: po 3 dniach temperatura wynosiła -6 C

zad2.
Temp = -5 C
1dzień = -6 C
2dzień = -7 C
3dzień = -8 C
4dzień = -9 C (po czterech dniach)
5dzień = -10 C
6dzień = -11
7dzień = -12 (po siedmiu dniach)
Odpowiedź:Temperatura po 4 dniach wynosiła -9 C , a po 7 dniach -12 C

zad3.
Początkowy stan konta - 300zł
4 dni pobierał po 200zł - 4x200zł = 600zł
300zł - 600zł = -300zł
Odpowiedź: Po 4 dniach stan konta wynosił -300zł


1 1 1
2009-12-10T15:42:26+01:00
Zad 1:

Dzień 1: 0 C
Dzień 2: -2C
Dzień 3: -4C
Dzień 4: -6C

Temperatura po 3 dniach była równa -6C

Zad 2:

Temp: -5C
-5C -4C = -9C
-5C -7C = -12C

Zad 3:

Konto = 300zł
3x 200zł = 600zł
300zł-600zł = -300zł

(chyba, trochę tego zadania nie rozumiem. Zabierał z konta bankowego aż miał kasę na -?)