Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T15:40:14+01:00
Podstawowym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej jest frekwencja wyborcza. W Polsce jest ona od lat bardzo niska (w roku 1997 w wyborach parlamentarnych wyniosła 43%, w 2001 r. ? 46%, 2005 r. ? 40%). I choć w ostatnich wyborach relatywnie wzrosła ? w 2007 r. zagłosowało bowiem 53% uprawnionych ? to i tak na tle innych krajów europejskich polscy wyborcy są niewielką grupą.
Małe jest też zaangażowanie Polaków (na tle Europy) w niepartyjne działania polityczne, takie jak podpisywanie petycji (5,5% przy europejskiej średniej wynoszącej 25%), kontaktowanie się z politykiem rządowym lub samorządowym (analogicznie: 6% i 13%), udział w demonstracjach (1,4% i 6,2%).
Mała aktywność społeczna jest na pewno związana z niską identyfikacją Polaków z państwem. Co prawda w badaniach deklarujemy silną więź z krajem: 85,3% Polaków utożsamia się z Polską, 80,2% z narodem, 77,1% ze swoim miastem lub wsią, zaś 69,6% z regionem, jednak dane z Diagnozy Społecznej 2007 pokazują, że nie przekłada się to na troskę o dobro wspólne. Coraz więcej Polaków akceptuje nieuprawnione wykorzystywanie dóbr publicznych.
Trudno angażować się w sprawy publiczne, jeśli ma się wewnętrzne przekonanie, że jakakolwiek zmiana w tym obszarze nie zależy od nas. Dlatego tak ważne jest poczucie wpływu. Z badań wynika, że tylko 30% obywateli uważa, że ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w kraju. Poczucie wpływu na sprawy lokalne jest tylko trochę wyższe: 39% Polaków zgadza się ze zdaniem ?ludzie tacy jak ja mają wpływ na sprawy swojego miasta lub gminy?.
Dane o aktywności społecznej Polaków (a raczej jej braku) nie napawają optymizmem, co więcej, trudno nawet o sygnały dające nadzieję na pozytywne zmiany. Jednak kilka takich ?jaskółek? można znaleźć.Tutaj masz wiadomosci, powybieraj sobie ;d i masz rozwiązanie 100% :D
2009-12-10T15:42:12+01:00
Mogę udzielać się w różnych akcjach charytatywnych. Podsuwać nowe pomysły jak chronić środowisko. Mogę także oszczędzać światło, energię. Zacząć segregować śmieci i inne niezbędne odpady.
2009-12-10T15:43:50+01:00
Starać się nie zatracać symboli narodowych. Kochać i bronić swoją ojczyznę. Pozostać patriotą co w tych czasach nie jest łatwe. My jako Polacy mamy piękną historię i starajmy sie o nią dbać i o nią pamiętać. Można uczestniczyć w różnych obchodach rocznic i świętach narodowych. Nie wstydźmy się tego, że jesteśmy Polakami. Dzięki niektórym mówimy po Polsku jeszcze. Polska nie zginęła puki my żyjemy, tu krwią nasączony jest każdy centymetr ziemi.
Swoją aktywność obywatelską możesz wyrazić startując w różnorakich konkursach dotyczących historii/ojczyzny. Staraj się pamiętać i głosić hasła obywatelskie. Jako pełnoletni obywatel wykorzystuj prawo do głosowania w końcu o to walczyli nasi przodkowie o wolną Polskę i prawo wyboru. Solidarność z innymi Polakami też jest bardzo ważna.