Odpowiedzi

2009-12-10T15:43:24+01:00
1 Komisja i Edukacjia Narodowa
2 Ignacy Krasicki
Franciszek Bohomolec
Adam Naruszewicz
Ignacy Potocki
3 Na obiadach czwartkowych spotykali się artyści, czyli malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci itp. Obiady czwartkowe pełniły funkcje nieomal kulturalnej instytucji, której działalność znacząco wpłynęła na rozwój literatury tego okresu. Prasowym organem obiadów czwartkowych były Zabawy Przyjemne i Pożyteczne.
11 3 11