Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-06T15:44:29+02:00
(1½)²÷(-¾)²+2½*(-½)⁵= (³/₂)²:(⁹/₁₆)+⁵/₂*(-¹/₃₂)=
⁹/₄*¹⁶/₉-⁵/₆₄=4-⁵/₆₄=3 ⁵⁹/₆₄
2009-09-06T16:05:09+02:00
(1½)²÷(-¾)²+2½*(-½)⁵=
2¼÷(-⁹/₁₆)+2½*(-¹/₃₂)=
⁹/₄*-(¹⁶/₉)+⁵/₂*-¹/₃₂=
-144/36-5/64=
-4-5/64=
-4⁵/₆₄

hmm powinno być dobrze :)2009-09-06T17:11:28+02:00
(1½)²÷(-¾)²+2½*(-½)⁵=
(3/2)²:9/16+3/2*(-1/32)=
9/4*16/9-3/64=
4-3/64=
3 ⁶¹/₆₄