Gr.A
2.
Czy stwierdzenie ''wytracil sie osad azotanu(V) srebra jest obserwacja czy wnioskiem? uzasadnij odp

4.
Otrzymaj 4 znanymi ci sposobami weglan magnezu
5.
Uzupełnij tabelke:
Schemat ogólny: Kwas+zasada+sól
Przykłąd reakcji:
Nazwa soli:

SO:
Przykład reakcji:So2+CaO
NS:

SO:
PR:
NS:Chlorek magnezu

6.
Zaprojektuj doswiadczenie w ktorym uzyskasz osad wodorotlenku miedzi (II)

7.napisz rownanie reakcji w ktorym otrzymasz:
a. azotan(V) magnezu
b. wodorotlenek potasu
c.tlenek wegla

B

1.Podaj trzy nazwy i wzory slabych kwasow
2.otrzymaj czterama znanymi ci sposobami siarczan (VI) baru
3.zpojektuj doswiadczenie w ktorym uzyskasz osad wodorotlenku zelaza
4.Uzupelnij tabele
SO:kwas+tlenek zasadowy->sól+woda
PR:
NR:

SO:
PR:K2O+P2O3->
NR:

SO:
PR:
NR:bromek sodu

5.Czy stwierdzenie ''wydzielił się brunatny gaz tlenku azotu (IV)'' jest obserwacja czy wnioskiem? Uzasadij

6.zapisz rownania reakcji w ktorych otrzymasz
a.siarczan(VI) baru
b.wodorotlenek baru
c.tlenek siarki (IV)

7.wypisz 3 tlenki zasadowe i napisz ich reakcje z woda

1

Odpowiedzi

2009-12-11T19:06:03+01:00
Gr.A
2. Jest obserwacją, ponieważ przeprowadzając to doświadczenie zauważamy zmiany zachodzące w probówce (wytrącanie się osadu)

4. MgCO₂
a) Mg + H₂CO₃ -> MgCO₃ + H₂
b) MgO + H₂CO₃ -> MgCO₃ + H₂O
c) Mg(OH)₂ + H₂CO₃ -> MgCO₃ + 2H₂O
d) Mg(OH)₂ + CO₂ -> MgCO₃ + H₂O

5.
SO: bezwodnik kwasowy + tlenek zasadowy -> sól
PR: SO₂ + CaO -> CaSO₃
NS: siarczan (IV) wapnia

SO: kwas + tlenek zasadowy -> sól + woda
PR: 2HCl + MgO -> MgCl₂ + H₂O
NS: chlorek magnezu

6.
Składniki: siarczan (VI) miedzi (II); zasada sodowa

Przebieg doświadczenia:
Do probówki, w której znajduje się siarczan (VI) miedzi dodajemy zasady sodowej.

Obserwacje: Po połączeniu się składników na dnie probówki pojawił się osad.

Wniosek: Wodorotlenek miedzi nie jest rozpuszczalny

Równanie reakcji: CuSO₄ + 2NaOH -> Cu(OH)₂ (strzałeczka na dół) + Na₂SO₄

a) MgO + 2HNO₃ -> Mg(NO₃)₂ + H₂O
b) K₂O + H₂O -> 2KOH
c) C + O₂ -> CO₂

B.
1.
kwas siarkowy (IV) H₂SO₃
kwas azotowy (III) HNO₂
kwas siarkowodorowy H₂S

2. BaSO₄
a) BaO + H₂SO₄ -> BaSO₄ + H₂O
b) Ba + H₂SO₄ -> BaSO₄ + H₂
c) Ba(OH)₂ + H₂SO₄ -> BaSO₄ + 2H₂O
d) Ba(OH)₂ + SO₃ -> BaSO₄ + H₂O

3.
Składniki: siarczan (VI) żelaza (II), zasada sodowa
Przebieg doświadczenia:
Do probówki, w której znajduje się siarczan (VI) żelaza dodajemy zasady sodowej.

Obserwacje: Po połączeniu się składników na dnie probówki pojawił się osad.

Wniosek: Wodorotlenek żelaza nie jest rozpuszczalny

4.
SO: tlenek zasadowy + tlenek kwasowy -> sól
PR: 3K₂O + P₂O₅ -> 2K₃PO₄
NS: ortofosforan (V) potasu

SO: kwas + tlenek zasadowy -> sól + woda
PR: 2HBr + Na₂O -> 2NaBr + H₂O
NS: bromek sodu

5. Jest obserwacją, ponieważ przeprowadzając to doświadczenie zauważamy zmiany zachodzące w probówce

6.
BaO + H₂SO₄ -> BaSO₄ + H₂O
BaO + H₂O -> Ba(OH)₂
S + O₂ -> SO₂

7.
K₂O + H₂O -> 2KOH
MgO + H₂O -> Mg(OH)₂
CaO + H₂O -> Ca (OH)₂