Wykonaj działanie na ułamkach zwykłych prosze o pomoc 3/7;3/4= 1cała1/2;2całe2/3= 4całe;1całą1/2= 2całe3/4-1cała1/8= 3/7+4całe2/21= 3całe1/2*1cała2/5= 5całych;1cała2/3= 4całe-1cała3/4= 6całych2/5+2całe4/20= 2całe4/7*1cała1/2= 3całe3/5;2cale

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-06T15:56:00+02:00
³/₇:³/₄=³/₇*⁴/₃=¹²/₂₁
1 ½:2 ⅔=³/₂*³/₈=⁹/₁₆
4:1 ½=4*²/₃=⁸/₃=2 ²/₃
2 ¾-1 ⅛=²²/₈-⁹/₈=¹³/₈=1 ⁴/₈=1 ¹/₂
³/₇+4 ²/₂₁=⁹/₂₁+⁸⁶/₂₁=⁹⁵/₂₁=4 ¹¹/₂₁
3 ½*2 ⁴/₂₀=⁷⁰/₂₀*⁴⁴/₂₀=³⁰⁸⁰/₄₀₀=⁷⁷/₁₀₀=0,77
2 ⁴/₇*1 ½=¹⁸/₇*³/₂=⁵⁴/₁₄=3 ⁶/₇
3 ³/₅:2=¹⁸/₅*¹/₂=¹⁸/₁₀=1,8
2009-09-06T15:56:03+02:00
3/7;3/4=4/7
1cała1/2;2całe2/3=6/16
4całe;1całą1/2=6
2całe3/4-1cała1/8=13/8=1 5/8
3/7+4całe2/21=4 11/21
3całe1/2*1cała2/5=49/10=4 9/10
5całych;1cała2/3=3
4całe-1cała3/4=2 1/4
6całych2/5+2całe4/20=8 12/20=8 3/5
2całe4/7*1cała1/2=27/7=3 6/7
3całe3/5;2cale =9/5=1 4/5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-06T16:22:02+02:00
³/₇;¾= ³/₇*⁴/₃=⁴/₇
1½;2⅔= ³/₂:⁸/₃=³/₂*⅜=⁹/₁₆
4;1½= 4:³/₂=4*⅔=⁸/₃=2 ⅔
2¾-1⅛= 2 i ⁶/₈ – 1⅛= 1⅝
³/₇+4²/₂₁= ⁹/₂₁+4²/₂₁ = 4¹¹/₂₁
3½*1⅖= ⁷/₃*⁷/₅=⁴⁹/₁₅
5;1⅔= 5:⁵/₃=5*⅗=3
4-1¾= 2 ¼
6⅖+2⁴/₂₀= 6⁸/₂₀+2⁴/₂₀=8⁶/₂₀= 8³/₁₀
2⁴/₇*1½= ¹⁸/₇*³/₂=⁵⁴/₁₄=²⁷/₇
3⅗;2=¹⁸/₅:2=¹⁸/₅*½=⁹/₅=1⅘