Odpowiedzi

2009-12-10T16:28:06+01:00
My hobby is listen to music. I like do it a lot. I love pop music. I like sing too and when I grow up I want to be a singer and a pop star. My favourite singer is(wpisz imie ulubionej piosenkarki/piosenkarza). I love her.(jeżeli to będzie chłopak to zamiast 'her' napisz 'him') When I have got a free time I listen a music and I sing songs. I must sing every day, because I like it a lot. When I go to school I always have got my MP4 player and I listen the music at school.

Moim hobby jestsłuchanie muzyki. Bardzo lubię to robić. Kocham muzykę pop. Lubię tez śpiewać i kiedy dorosnę chciałabym być piosenkarką i gwiazdą popu. Moja ulubiona piosenkarka to... Kocham ją. Kiedy mam wolny czas słucham muzyki i spiewam piosenki. Muszę śpiewać każdego dnia, ponieważ bardzo lubię to robić. Kiedy idę do szkoły zawsze mam przy sobie moją MP4 i zawsze słucham muzyki w szkole.
;]]]]
2 5 2
2009-12-10T17:40:09+01:00
I really like music. It's one of my hobbies. I listen to music for hours! My favorite band is ... With music I can express myrself, relaxing. When I have bad day, the music enhances my sense of mood.

Bardzo lubię muzykę. To jedno z moich hobby. Słucham muzyki godzinami! Moim ulubionym zespołem jest .... Dzięki muzyce mogę wyrazić siebie, rozluźnić się. Kiedy mam zły dzień, muzyka poprawia mi humor.
1 5 1