Odpowiedzi

2009-12-10T16:16:22+01:00
Pentan
spalanie całkowite:
C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O
półspalanie:
2C5H12 + 11O2 --> 10CO + 12H2O
spalanie niecałkowite:
C5H12 + 3O2 --> 5C + 6H2O

metan
całkowite:
CH4+ 2 O2 --> CO2 + 2H2O
półspalanie
2 CH4 + 3 O2 --> 2 CO + 4 H2O
niecałkowite:
CH4 + O2 --> C + 2 H2O

heptan
całkowite
C7H16 + 11O2 --> 7CO2 + 8H2O
półspalanie
2C7H16 + 15O2 --> 14CO + 16H2O
niecałkowite:
C7H16 + 4O2 --> 7C + 8H2O

propan
całkowite
C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O
Półspalanie:
2C3H8 + 7O2 --> 6CO + 8H2O
niecałkowite:
C3H8 + 2O2 --> 3C + 4H2O

butan:
całkowite
2 C4H10 + 1302 --> 8CO2 + 10H20
półspalanie
2 C4H10 + 9 02 --> 8CO + 10H20
niecałkowite
2 C4H10 + 5 02 --> 8C + 10H20
3 5 3
2009-12-10T16:18:05+01:00
Najpierw całkowite potem niecałkowite

a)propanu

C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O

C3H8 + 2O2 --> 3C + 4H2O

b)metanu

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O

CH4 + O2 --> C + 2H2O

c)heptanu

C7H16 + 11O2 --> 7CO2 + 8H2O

C7H16 + 4O2 --> 7C + 8H2O

d)pentanu

C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O

C5H12 + 3O2 --> 5C + 6H2O

e)butanu

C4H10 + 13/2O2 --> 4CO2 + 5H2O ||*2
2 C4H10 + 13O2 --> *CO2 + 10H2O

C4H10 + 5/2O2 --> 4C + 5H2O ||*2
2 C4H10 + 5O2 --> 8C + 10H2O
4 2 4
2009-12-10T16:28:53+01:00
A) C₅H₁₂+8O₂-->5CO₂+6H₂O
C₅H₁₂+3O₂-->5C+6H₂O

b) CH₄+2O₂-->CO₂+2H₂O
CH₄+O₂-->C+2H₂0

c)C₇H₁₆+11O₂-->7CO₂+8H₂O
C₇H₁₆+40₂-->7C+8H₂0

d)C₃H₈+5O₂-->3CO₂+4H₂O
C₃H₈+2O₂-->3C+4H₂O

e)2C₄H₁₀+13O₂-->8CO₂+10H₂O
2C₄H₁₀+5O₂-->8C+10H₂O
1 1 1