Zad 1.
Oblicz:
a) (1/2-2/5)*6 i 2/3=
b)4*3 i 1/8-(2 i 1/2)do potęgi 2=
c)1 i 1/8 *(4 i 3/5- 2 i 7/10)+(1/2) do potęgi 3.
zad.2.
W butelce było 2 i 1/2 litra soku.Jacek wypił 1/4 soku,a Ala połowę tego co zostało.Ile litrów soku zostało w butelce?.
zad.3.
Znajdź odwrotność liczb: 3/4,8/7,7,1 i 1/2,1/12,4 i 3/5.
zad.4.
a)Która Liczba jest większa: 3/8 czy jej odwrotność?
b)Pewna Liczba i jej odwrotność są równe.Co to za liczba?

We wszystkich tych zadaniach muszą być odpowiedzi.A w zad.1 Ma być to rozpisane! Proszę o szybką odpowiedź to bardzo pilne.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T16:40:02+01:00
A) (1/2-2/5)*6 i 2/3= 1/2 - 2/5 * 20/3 = 5/10 - 4/10 * 20/3 = 1/10 * 20/3 = 3/30 * 200/30 = 1/3 * 2 = 2/3
b) 4*3 i 1/8-(2 i 1/2)do potęgi 2= 4 * 25/8 - 25/4 = 25/2 - 25/4 = 50/4 - 25/4 = 25/4 = 6 i 1/4
c) 1 i 1/8 *(4 i 3/5- 2 i 7/10)+(1/2) do potęgi 3. = 9/8 * 23/5 - 27/10 + 1/8 = 9/8 * 46/10 - 27/10 + 1/8 = 9/8 * 19/10 + 1/8 = 171/80 + 1/8 = 171/80 + 10/80 = 181/80


Zad 2 .

2,5 - 0,25 = 2,25 : 2 = 1,125

zad 3.
3/4 = 4/3
8/7 = 7/8
7 = 1/7
1i 1/2 = 3/2 = 2/3
1/12 = 12
4 i 3/5 = 23/5 = 5/23

zad 4.
3/8 czy 8/3 Odp. Brzymi 8/3 gdyż jest to 2 i 2/3 :)
b) jest to liczba 1 gdyż jej odwrotność to : 1/1 :D czyli 1 :)

10 4 10