Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:26:44+01:00
A)
2x-½y=3/ *2
y-4x=-6

4x-1/2y=6
y-4x=-6

-1/2y=0

y=0

2x-1/2* 0=3
2x-0=3
2x=3/ :2
x= 1,5

B)x-y=3/ *5
-5x+10y=-10

5x-5y=15
-5x+10y=-10

5y=5/ :5
y=5

x-5=3
x=3+5
x=8


C)6x+y=3/ *(-1/2)
3x+½y=5

-3x-1/2y=-1.5
3x+1/2y=5

0x+0y=3,5

D)x-2y=-4/ *(-0,5)
0,5x+y=2

-0,5x+y=2
0,5x+y=2

2y=4/ :2
y=2

x-2*2=-4
x-4=-4
x=-4+4
x=0