1. Czy można napisać wszystkie liczby od 0 do 10 przy pomocy czterech piątek,nawiasów i znaków działań.Jeśli tak to w jaki sposób? (rozwiązanie)
2. Jak podzielić tarczę zegara na 3 części aby suma liczb z każdej z nich była równa pozostałej?
3. Mamy do dyspozycji 2 naczynia 5 litrowe i 3 litrowe i nieograniczoną ilość wody.Jak za ich pomocą odmierzyć 4 litry wody?
4. Jaka to liczba?Po dodaniu do niej połowy i wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego otrzymujemy jej połowę.
5. Oszacuj czy osoba obchodząca 14 urodziny przeżyła już 100000 godzin.
6.Pewien rok zaczą się w niedziele .Ile miesięcy w tym roku ma 5 niedziel?

Proszę o pilne i dokładne rozwiązanie tych zadań.:)

1

Odpowiedzi

2009-12-10T16:54:38+01:00
3. Wypełniamy dwa naczynia do połowy