Odpowiedzi

2009-12-10T16:33:39+01:00
V=√2gh
V^2=2gh II:2g
V^2/2g=h
h=10^2/2*10=5[m]