Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:15:09+01:00
Struktura przestrzenna - sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Wyróżnia się trzy typy rozmieszczenia. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki śpiewające (zachowany terytorializm), czy pingwiny w kolonii lęgowej. Rozmieszczenie skupiskowe występuje u zwierząt stadnych (antylopy, kolonie nietoperzy), i u roślin żyjących w kępach (dąb, buk, kępy traw). Rozmieszczenie losowe charakteryzuje rośliny, których nasiona rozsiewane są przez wiatr lub przenoszone przez zwierzęta, np. klon, jesion.
9 2 9
2009-12-10T16:22:09+01:00
Wyróżnia się 3 sposoby rozmieszczenia:
*równomierne - gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki śpiewające, pingwiny w kolonii lęgowej.
*skupiskowe - u zwierząt stadnych, np. antylopy, kolonie nietoperzy i u roślin żyjących w kępach - buk, dąb, kępy traw.
*losowe - charatkteryzuje rośliny, które rozsiewane są przez wiatr albo przenoszone przez zwierzęta, np. klon i jesion.

Proszę bardzo ;DD
4 2 4
2009-12-10T16:25:23+01:00
Podstawowe typy rozmieszczenia osobników w obrębie areału populacji:
-skupiskowe (charakterystyczne dla osobników żyjących w stadach (np. szpaki) czy ławicach (np. sardynki), a w wypadku roślin - charakterystyczne dla rosnących w kępach i rozmnażających się wegetatywnie (np. mchy, stokrotki)
-losowe (osobniki są rozrzucone w obrębie areału w sposób przypadkowy (np. biedronki na łące))
-równomierne (w naturalnych populacjach - osobniki rozlokowane są w odstępach prawie równych od siebie (np. kaktusy - opuncji, porastających pustynię Mohave w Ameryce Pn, oraz u zwierząt wskazujących wyraźny terytorializm, kiedy poszczególne osobniki (np. rysie, jaguary) zasiedlają zbliżone wielkością terytoria i bronią ich przed innymi osobnikami tego samego gatunku); (rozmieszczenie równomierne w populacjach sztucznych, utworzonych przez człowieka (np. rozmieszczenie jabłoni w sadzie owocowym).
1 1 1