Przekształc wyrażenia korzystając z odpowiedniego wzory skróconego mnożenia
(^2---->do potęgi drugiej)
a) (2x+5)^2 b) (3x+1)^2
c) (4x+2)^2 d)(5x+3)^2
e)(10x+7)^2 f) (x-4)^2
g) (3-x)^2 h)(9-x)^2
i) (x-20)^2 j) (3x-5)^2
k) (4x-1)^2 l) (1-5x)^2
m)(2-9x)^2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:21:29+01:00
A) (2x+5)^2
4x²+25
b) (3x+1)^2
9x²+1
c) (4x+2)^2
16x²+4
d)(5x+3)^2
25x²+9
e)(10x+7)^2
100x²+49
f) (x-4)^2
x²+16
g) (3-x)^2
9+x²
h)(9-x)^2
81+x²
i) (x-20)^2
x²+400
j) (3x-5)^2
9x²+25
k) (4x-1)^2
16x²+1
l) (1-5x)^2
1+25x²
m)(2-9x)^2
4+81x²
2009-12-10T16:28:25+01:00
A)4x^2+20x+25 b)9x^2+6x+1 c)16x^2+16x+4 d)25x^2+3x+9 e)100x^2+140x+49 f)x^2-8x+16 g)9-6x+x^2 h)81-18x
x^2 i)x^2-40x+400 j)9x^2-30x+25 k)16x^2-8x+1 l)1-10x+25x^2 m)4-36x+81x^2