Oblicz ile:
a) moli
b) gramów
c) cząsteczek
d) dm3 (warunki normalne)
e) wodoru wydzieli się w reakcji 7,2g magnezu z kwasem fosforowym (v)

Oblicz stężenie molowe 20% roztworu NaOH o gęstości 1,2g/dm3

Ile gramów 12%, a ile gramów 6% roztworu kwasu siarkowego (VI) należy zmieszać aby otrzymać 400g 8% roztworu tego kwasu.

1

Odpowiedzi

2009-12-12T02:43:24+01:00
Zad 1
3Mg + 2H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂

a)moli
3mole--------------------------3mole
72g------------------------------3mole
7,2g------------------------------x
x=7,2g*3mole/72g= 0,3mola wodoru

b) gramów
1mol ------2g
0,3 mola---x
x=0,3mola*2g/1mol=0,6g wodoru

c)cząsteczek
1mol ----6,02*10²³
0,3mola----x
x=0,3mola * 6,02*10²³ / 1mol= 1,806*10²³ cz wodoru

d) dm³
1mol --22,4dm³
0,3mola---x
x=0,3mola*22,4dm³/1mol=6,72 dm³


Zad 2.
Oblicz stężenie molowe 20% roztworu NaOH o gęstości 1,2g/dm3

Masa substancji i roztworu (z definicji)
ms-----------mr
20 g ------- 100 g

Liczba moli NaOH w roztworze

M(NaOH) = 23+16+1=40 g/mol
1mol --40g
x ------20g
x=0,5mola

Objętość roztworu:
Jesteś pewna, że dobrze przepisałaś gęstość? Wydaje ni się, ze powinno być 1,2 ale g/cm³, a nie g/dm³
V=m/d
V=100g/1,2 g/cm³ = 83,3cm³

V=83,3cm³=0,083dm³

Cm=n/V
Cm=0,5/0,083≈6 moli/dm³Zad 3.
Ile gramów 12%, a ile gramów 6% roztworu kwasu siarkowego (VI) należy zmieszać aby otrzymać 400g 8% roztworu tego kwasu.

http://img121.imageshack.us/img121/8059/beznazwy1lw.jpg
2 5 2