Jeżeli wielokąt ma n boków to suma wszystkich jego kątów jest równa 180 stopni x (n-2). Korzystając z tej zależności, oblicz miarę kąta:
a) w czworokącie foremnym
b) w dziewięciokącie foremnym
c) w dziesięciokącie foremnym
d) w dwunastokącie foremnym

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:19:27+01:00
A) w czworokącie foremnym
180 stopni razy (4-2)=180 stopni razy 2 = 360 stopni

b) w dziewięciokącie foremnym
180stopni razy (9-2)=180stopni razy 7=1260 stopni

c) w dziesięciokącie foremnym
180 stopni razy (10-2)=180 stopni razy 8=1440 stopni

d) w dwunastokącie foremnym

180 stopni razy (12-2)= 180 stopni razy 10=1800 stopni
23 3 23