Trzeba napisać 8 reakcji. (jakby co to to jest z ćwiczeń CHEMIA Nowej Ery 3 wyd. Nowa Era zad 109/60 3 gimnazjum)
1. kwas palimitynowy + wodorotlenek sodu --->
2. sód+ kwas butanowy --->
3. tlenek glinu + kwas etanowy ---->
4. węglan sodu + etanian wapnia ---->
5. wodorotlenek potasu + metanian miedzi (||) ---->
6. kwas etanowy + azotan (V)srebra (|) ---->
7.woda bromowa + kwas oleinowy ---->
8. węglan magnezu + kwas etanowy --->

Oczywiście reakcje trzeba napisać wzorami sumarycznymi. !!

1

Odpowiedzi

2012-09-21T10:40:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 1) C15H31COOH + NaOH ---> C15H31COONa + H2O
 2) 2Na + 2C3H7COOH ---> 2C3H7COONa + H2
 3) 6CH3COOH + Al2O3 ---> 2(CH3COO)3Al + 3H2O
 4) Na2CO3 + (CH3COO)2Ca ---> 2CH3COONa + CaCO3
 5) 2KOH + (HCOO)2Cu ---> 2HCOOK + Cu(OH)2 
 6) CH3COOH + AgNO3 ---> CH3COOAg + HNO3 
 7) C17H33COOH + Br2 ---> C17H33Br2COOH
 8) MgCO3 + 2CH3COOH ---> (CH3COO)2Mg + CO2 + H2O

2 3 2